KNAUF VERMIPLASTER maszynowy tynk ogniochronny na bazie gipsu, wermikulitu oraz dodatków modyfikujących. Opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych, betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

Knauf VERMIPLASTER® został opracowany specjalnie w celu zapewnienie pasywnej ochrony przeciwpożarowej elementów budowlanych wewnątrz budynków. Jego zadaniem jest ochrona nośności pokrytych nim elementów konstrukcyjnych w przypadku pożaru tak, aby została ona zachowana aż do momentu ewakuacji budynku.
Ochronie podlegają następujące elementy zgodnie z ETAG 018-3:

  • słupy i belki stalowe
  • słupy i belki betonowe
  • stropy i ściany betonowe
  • blacha trapezowa jako szalunek tracony

Opakowanie

  • worek – 20 kg
i

Główne właściwości

Ochrona przeciwpożarowa zgodnie z ETA – 11/0229: Stal do R 120 Blachy trapezowe jako szalunek tracony do REI 120 Beton do REI 240

Łatwe nakładanie maszynowe

Łatwa obróbka

Znacznie wyższa wydajność w stosunku do porównywalnych produktów

Szybko twardnieje

Na bazie gipsu

Do stosowania wewnątrz budynków

Kolor biały

Nie wywiera negatywnego wpływu na konstrukcję stalową

Nie wywiera negatywnego wpływu w przypadku stosowania w miejscu przechowywania artykułów spożywczych