Specjalistyczna płyta FRONTROCK FS z niepalnej wełny skalnej do zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci pasów na elewacji ETICS ze styropianu.

Zastosowanie

FRONTROCK FS jest niepalnym zabezpieczeniem przeciwpożarowym, podnoszącym poziom bezpieczeństwa elewacji ze styropianu wykonanych metodą ETICS (lekką mokrą). FRONTROCK FS można mocować na wszelkich podłożach, na których dopuszczane jest zastosowanie systemów ETICS, zarówno na budynkach nowych, jak i poddawanych termorenowacji, zgodnie z opracowaniem „Wytyczne Projektowania SITP WP-03:2018 – Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”.
i

Główne właściwości

FRONTROCK FS to produkt niepalny, ograniczający rozprzestrzenianie się ognia, trwały i odporny mechanicznie oraz biologicznie, o bardzo dobrych parametrach termicznych. Jest produktem dwugęstościowym, fabrycznie gruntowanym, o podwyższonych parametrach mechanicznych, zapewniających trwałą i bezpieczną fasadę.
rockwool logo